Leidinggeven betekent ook: mensen verantwoordelijk maken. We geven hen verantwoordelijkheid zo gezegd. Maar nemen zij die ook aan? Dat laatste wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren, maar is het volgens mij niet. U kunt iemand wel verantwoordelijkheid geven voor een taak, maar als hij of zij zichzelf niet als verantwoordelijke ziet, is er feitelijk niets gebeurd.


Verantwoordelijkheid nemen is volgens mij dat je jezelf vertelt dat je (in elk geval in moreel opzicht) aansprakelijk bent. En dat je daarnaar handelt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

OVer

Jan Willem Jansen